Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 22 de abril de 2020, Sup. 112

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació.

MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

  • Reial decret 491/2020, de 21 d'abril, pel qual es modifica el Reial decret 23/2016, de 22 de gener, pel qual s'estableixen el programa nacional de control i erradicació de «Trioza erytreae», i el programa nacional de prevenció de «Diaphorina citri» i «Candidatus Liberibacter spp.».

COMUNITAT AUTÒNOMA D'EXTREMADURA

  • Decret llei 1/2020, de 18 de març, pel qual s'estableixen mesures liberalitzadores dels horaris d'obertura de les activitats comercials habilitades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

  • Decret llei 2/2020, de 25 de març, de mesures urgents de caràcter tributari per pal·liar els efectes de la COVID-19 a la Comunitat Autònoma d'Extremadura.

  • Decret llei 3/2020, de 25 de març, pel qual s'aproven mesures urgents i extraordinàries en l'àmbit administratiu per respondre a l'impacte de la crisi ocasionada per la COVID-19.

  • Decret llei 4/2020, d'1 d'abril, pel qual s'adopten mesures urgents i extraordinàries en l'àmbit de la contractació pública per respondre a l'impacte de la crisi ocasionada per la COVID-19.

  • Decret llei 5/2020, de 3 d'abril, pel qual s'aproven mesures urgents i extraordinàries en matèria de política social i sanitària.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid