Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 25 de abril de 2020

I. Disposicions generals

CORTS GENERALS

  • Resolució de 22 d'abril de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord d'autorització de la pròrroga de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març.

MINISTERI DE L'INTERIOR

  • Ordre INT/368/2020, de 24 d'abril, per la qual es prorroguen els controls a les fronteres interiors terrestres restablerts amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

  • Ordre INT/369/2020, de 24 d'abril, per la qual s'adopten mesures excepcionals en matèria de formació permanent dels vigilants de seguretat i vigència de les targetes d'identitat professional del personal de seguretat privada.

MINISTERI D'INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME

  • Resolució de 23 d'abril de 2020, de la Secretaria General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, referent als equips de protecció individual en el context de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

  • Reial decret 492/2020, de 24 d'abril, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid