Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 28 de abril de 2020, Sup. 118

I. Disposicions generals

MINISTERI DE SANITAT

  • Resolució de 24 d'abril de 2020, de la Secretaria General de Sanitat, per la qual es modifica l'annex de l'Ordre SND/310/2020, de 31 de març, per la qual s'estableixen com a serveis essencials determinats centres, serveis i establiments sanitaris.

MINISTERI D'INCLUSIÓ, SEGURETAT SOCIAL I MIGRACIONS

  • Ordre ISM/371/2020, de 24 d'abril, per la qual es desplega l'article 34 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.

COMUNITAT AUTÒNOMA D'EXTREMADURA

  • Decret llei 6/2020, de 17 d'abril, de mesures extraordinàries i urgents per a la tramitació de les bases reguladores i la normativa específica de subvencions, l'execució de determinades prestacions de contractes administratius i la selecció de personal temporal mitjançant borses de treball, com a conseqüència de la crisi ocasionada per la COVID-19.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid