Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 29 de abril de 2020, Sup. 119

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial decret llei 16/2020, de 28 d'abril, de mesures processals i organitzatives per fer front a la COVID-19 en l'àmbit de l'Administració de justícia.

MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA

  • Ordre TMA/374/2020, de 28 d'abril, per la qual s'estableix la documentació amb què poden acreditar la seva condició els tripulants dels vaixells per facilitar-ne la circulació, a fi d'assegurar la prestació dels serveis de transport marítim, amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

MINISTERI D'INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME

  • Reial decret 493/2020, de 28 d'abril, pel qual es modifica el Reial decret 2032/2009, de 30 de desembre, pel qual s'estableixen les unitats legals de mesura.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

  • Reial decret 494/2020, de 28 d'abril, pel qual es modifica el Reial decret 679/2014, d'1 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de control del comerç exterior de material de defensa, d'altre material i de productes i tecnologies de doble ús.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid