Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 1 de maig de 2020, Sup. 121

I. Disposicions generals

CORTS GENERALS

  • Resolució de 29 d'abril de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 14/2020, de 14 d'abril, pel qual s'estén el termini per a la presentació i l'ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries.

  • Resolució de 29 d'abril de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 12/2020, de 31 de març, de mesures urgents en matèria de protecció i assistència a les víctimes de violència de gènere.

MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA

  • Ordre TMA/378/2020, de 30 d'abril, per la qual es defineixen els criteris i requisits dels arrendataris d'habitatge habitual que poden accedir a les ajudes transitòries de finançament que estableix l'article 9 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.

  • Ordre TMA/379/2020, de 30 d'abril, per la qual s'estableixen criteris d'aplicació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma, en les activitats formatives de personal ferroviari, durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Reial decret 495/2020, de 28 d'abril, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri de Consum i es modifica el Reial decret 139/2020, de 28 de gener, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials.

  • Reial decret 496/2020, de 28 d'abril, pel qual es modifiquen el Reial decret 1314/1984, de 20 de juny, pel qual es regula l'estructura i competències de la Tresoreria General de la Seguretat Social, i el Reial decret 2583/1996, de 13 de desembre, d'estructura orgànica i funcions de l'Institut Nacional de la Seguretat Social i de modificació parcial de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

  • Reial decret 497/2020, de 28 d'abril, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

  • Reial decret 498/2020, de 28 d'abril, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

  • Reial decret 499/2020, de 28 d'abril, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri de Treball i Economia Social, i es modifica el Reial decret 1052/2015, de 20 de novembre, pel qual s'estableix l'estructura de les conselleries d'Ocupació i Seguretat Social a l'exterior i se'n regulen l'organització, les funcions i la provisió de llocs de treball.

  • Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, per la qual es modifiquen els annexos II i III de l'Ordre APU/2245/2005, de 30 de juny, per la qual es regulen les prestacions complementàries de l'assistència sanitària a MUFACE i s'estableix el procediment de finançament de bombes portàtils d'infusió subcutània contínua d'insulina.

MINISTERI DE SANITAT

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid