Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 6 de maig de 2020, Sup. 126

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s'aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-2019.

MINISTERI D'INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME

MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

  • Reial decret 507/2020, de 5 de maig, pel qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades a l'obtenció d'avals de la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària SME (SAECA) per titulars d'explotacions agràries, afectades per la sequera i altres situacions excepcionals, que garanteixin préstecs per finançar les seves explotacions, i es convoquen aquestes subvencions per a l'exercici 2020.

  • Reial decret 508/2020, de 5 de maig, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de les subvencions estatals destinades a l'exercici 2020 a les explotacions ovines i cabrunes amb dificultats de comercialització de bens i cabrits, durant els mesos de març i d'abril, com a conseqüència de les limitacions imposades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i les seves pròrrogues.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

  • Ordre PCM/390/2020, de 5 de maig, per la qual es modifica l'annex III del Reial decret 219/2013, de 22 de març, sobre restriccions a la utilització de determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics.

MINISTERI DE CULTURA I ESPORT

  • Resolució de 4 de maig de 2020, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual s'aprova i es publica el Protocol bàsic d'actuació per a la tornada als entrenaments i el reinici de les competicions federades i professionals.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid