Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 12 de maig de 2020, Sup. 133

I. Disposicions generals

MINISTERI DE L'INTERIOR

  • Ordre INT/401/2020, d'11 de maig, per la qual es restableixen temporalment els controls a les fronteres interiors aèries i marítimes, amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA

  • Resolució de 5 de maig de 2020, de la Direcció de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, per la qual s'emet exempció, de conformitat amb el que estableix l'article 71 del Reglament (UE) 2018/1139, per a l'extensió de la validesa i altres períodes de temps, relatius a les llicències, les habilitacions, les atribucions, les anotacions i els certificats de pilots, instructors, examinadors i TCP per a la reducció de l'impacte negatiu sobre l'aviació comercial i general, ocasionat per la crisi global del coronavirus de la COVID-19.

MINISTERI DE SANITAT

  • Ordre SND/402/2020, de 10 de maig, per la qual s'estableixen mesures especials per garantir l'abastament d'antisèptics per a la pell sana que continguin digluconat de clorhexidina en la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

  • Ordre SND/403/2020, d'11 maig, sobre les condicions de quarantena a què s'han de sotmetre les persones procedents d'altres països a la seva arribada a Espanya, durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

  • Ordre SND/404/2020, d'11 de maig, de mesures de vigilància epidemiològica de la infecció pel SARS-CoV-2 durant la fase de transició cap a una nova normalitat.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid