Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 27 de maig de 2020, Sup. 150

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig, pel qual s'adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d'ocupació i Seguretat Social i tributàries per pal·liar els efectes de la COVID-19.

PRESIDÈNCIA DEL GOVERN

MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA

  • Resolució de 16 de maig de 2020, de la Direcció General d'Aviació Civil, per la qual es posa fi a l'adjudicació directa del servei de transport aeri en les rutes aèries Palma-Menorca i Palma-Eivissa durant l'estat d'alarma declarat amb motiu de la COVID-19.

  • Resolució de 22 de maig de 2020, de la Direcció General d'Aviació Civil, per la qual es posa fi a l'adjudicació directa del servei de transport aeri en determinades rutes aèries de l'arxipèlag canari durant l'estat d'alarma declarat amb motiu de la COVID-19.

MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

  • Reial decret 539/2020, de 26 de maig, pel qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions a explotacions agrícoles i ramaderes per danys causats en la producció que preveu l'article 3 del Reial decret llei 11/2019, de 20 de setembre, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats per temporals i altres situacions catastròfiques, i es convoquen aquestes subvencions per a l'exercici 2020.

  • Reial decret 540/2020, de 26 de maig, pel qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions a explotacions agrícoles i ramaderes per danys en elements afectes a l'explotació que preveu l'article 4 del Reial decret llei 11/2019, de 20 de setembre, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats per temporals i altres situacions catastròfiques, i es convoquen aquestes subvencions per a l'exercici 2020.

  • Reial decret 541/2020, de 26 de maig, pel qual es modifiquen diversos reials decrets en matèria de control i certificació de plantes de viver i altres materials de reproducció.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

MINISTERI DE SANITAT

  • Ordre SND/445/2020, de 26 de maig, per la qual es modifica l'Ordre SND/271/2020, de 19 de març, per la qual s'estableixen instruccions sobre gestió de residus en la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i l'Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

MINISTERI DE CIÈNCIA I INNOVACIÓ

  • Reial decret 545/2020, de 26 de maig, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a la Reial Acadèmia Espanyola i a la Comissió Permanent de l'Associació d'Acadèmies de la Llengua Espanyola, per al finançament de despeses de funcionament de la seva activitat.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid