Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 2 de juny de 2020, Sup. 155

I. Disposicions generals

MINISTERI DE SANITAT

  • Ordre SND/487/2020, d'1 de juny, per la qual s'estableixen les condicions a aplicar en les fases 2 i 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat en matèria de serveis aeris i marítims.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

  • Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020.

  • Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid