Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 3 de juny de 2020, Sup. 156

I. Disposicions generals

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

  • Reial decret 551/2020, de 2 de juny, pel qual es modifica el Reglament general de la Seguretat Social de les Forces Armades, aprovat pel Reial decret 1726/2007, de 21 de desembre.

MINISTERI D'UNIVERSITATS

  • Resolució de 29 de maig de 2020, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord de 27 de maig de 2020, de la Conferència General de Política Universitària, pel qual es fixen els límits màxims dels preus públics per estudis conduents a l'obtenció dels títols universitaris oficials per al curs 2020-2021.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid