Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 9 de juny de 2020, Sup. 162

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

  • Ordre APA/508/2020, de 5 de juny, per la qual, com a conseqüència de l'aplicació de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, s'adeqüen certes condicions i terminis que preveu el Reial decret 169/2018, de 23 de març, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions a l'execució de projectes d'innovació d'interès general per grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid