Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 15 de juny de 2020, Sup. 167

I. Disposicions generals

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE DEMOGRÀFIC

  • Resolució de 4 de juny de 2020, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es fan públics els nous preus de venda, abans d'impostos, dels gasos liquats del petroli per canalització.

MINISTERI DE SANITAT

  • Ordre SND/521/2020, de 13 de juny, per la qual es prorroguen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de països tercers a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid