Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 7 de juliol de 2020, Sup. 186

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA

  • Resolució d'1 de juliol de 2020, del Departament de Recaptació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual s'habiliten tràmits i actuacions a través del canal telefònic, mitjançant el sistema de signatura no avançada amb clau d'accés en un registre previ (sistema cl@ve pin).

MINISTERI DE CULTURA I ESPORT

  • Ordre CUD/614/2020, de 3 de juliol, per la qual s'habilita el mes d'agost a l'efecte de presentació de candidatures o celebració de votacions en els processos electorals en les federacions esportives espanyoles a celebrar el 2020.

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 6 de març de 2020, de la Sala Tercera, Secció Tercera, del Tribunal Suprem, que estima el recurs contenciós administratiu número 1/91/2018 interposat per Uber BV, contra el Reial decret 1076/2017, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen normes complementàries al Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres, aprovat pel Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, en relació amb l'explotació de les autoritzacions d'arrendament de vehicles amb conductor.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

  • Llei 6/2020, del 18 de juny, de protecció, conservació i posada en valor de les oliveres i els oliverars monumentals.

  • Decret llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures urgents en matèria d'urbanisme, fiances i ambiental.

  • Decret llei 20/2020, de 26 de maig, pel qual s'adopten diverses mesures en matèria d'esports com a conseqüència de l'estat d'alarma decretat per raó de la COVID-19.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid