Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 10 de juliol de 2020, Sup. 189

I. Disposicions generals

CONSELL GENERAL DEL PODER JUDICIAL

  • Acord de 25 de juny de 2020, del Ple del Consell General del Poder Judicial, pel qual es declara la nul·litat de ple dret de l'article 82.2 del Reglament 1/2000, de 26 de juliol, dels òrgans de govern dels tribunals, respecte de l'incís «és aplicable el que disposa l'article 340 de la Llei orgànica del Poder Judicial».

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Conveni entre el Regne d'Espanya, el Banc Interamericà de Desenvolupament i la Corporació Interamericana d'Inversions, per a la modificació i la reformulació del Fons General de Cooperació d'Espanya en aplicació de l'Acord marc entre el Regne d'Espanya, el Banc Interamericà de Desenvolupament i la Corporació Interamericana d'Inversions, fet a Buenos Aires el 30 de novembre de 2018.

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 27 de febrer de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima parcialment el recurs contenciós administratiu 1/546/2017, interposat per la Generalitat de Catalunya, contra el Reial decret 617/2017, de 16 de juny, pel qual es regula la concessió directa d'ajuts per a l'adquisició de vehicles d'energies alternatives, i per a la implantació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics el 2017 (Pla Movea 2017).

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid