Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 9 de juliol de 2020, Sup. 188

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Protocol entre el Regne d'Espanya i la República de l'Índia fet a Nova Delhi el 26 d'octubre de 2012, que modifica el Conveni i el Protocol entre el Regne d'Espanya i la República de l'Índia per evitar la doble imposició i prevenir l'evasió fiscal en matèria d'impostos sobre la renda i sobre el patrimoni, signats a Nova Delhi el 8 de febrer de 1993.

MINISTERI D'HISENDA

  • Ordre HAC/626/2020, de 6 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre HAC/1271/2019, de 9 de desembre, per la qual s'aproven les normes de desplegament del que disposa l'article 26 del Reglament dels impostos especials, aprovat pel Reial decret 1165/1995, de 7 de juliol, sobre marques fiscals previstes per a begudes derivades.

MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I FUNCIÓ PÚBLICA

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE DEMOGRÀFIC

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 10 de març de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima parcialment el recurs contenciós administratiu 1/213/2018, interposat per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència contra el Reial decret 1076/2017, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen normes complementàries al Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres, aprovat pel Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, en relació amb l'explotació de les autoritzacions d'arrendament de vehicles amb conductor.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid