Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 18 de juliol de 2020, Sup. 196

I. Disposicions generals

CORTS GENERALS

  • Resolució de 15 de juliol de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 22/2020, de 16 de juny, pel qual es regula la creació del Fons COVID-19 i s'estableixen les regles relatives a la seva distribució i al lliurament.

  • Resolució de 15 de juliol de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.

  • Resolució de 15 de juliol de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial.

  • Resolució de 15 de juliol de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l'ocupació.

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Correcció d'errors del Protocol entre el Regne d'Espanya i la República de l'Índia fet a Nova Delhi el 26 d'octubre de 2012, que modifica el Conveni i el Protocol entre el Regne d'Espanya i la República de l'Índia per evitar la doble imposició i prevenir l'evasió fiscal en matèria d'impostos sobre la renda i sobre el patrimoni, signats a Nova Delhi el 8 de febrer de 1993.

MINISTERI D'HISENDA

  • Resolució de 17 de juliol de 2020, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI DE L'INTERIOR

  • Ordre INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de països tercers a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA

  • Resolució de 15 de juliol de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es modifiquen les adreces electròniques de la seu electrònica i del portal del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

MINISTERI DE CIÈNCIA I INNOVACIÓ

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid