Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 24 de juliol de 2020, Sup. 201

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Entrada en vigor de l'Acord euromediterrani d'aviació entre la Unió Europea i els seus estats membres, d'una banda, i el Govern de l'Estat d'Israel, de l'altra, fet a Luxemburg el 10 de juny de 2013.

  • Entrada en vigor del Protocol pel qual es modifica l'Acord euromediterrani d'aviació entre la Unió Europea i els seus estats membres, d'una banda, i el Govern de l'Estat d'Israel, de l'altra, per tenir en compte l'adhesió a la Unió Europea de la República de Croàcia, fet a Brussel·les el 19 de febrer del 2015.

MINISTERI D'HISENDA

  • Resolució de 21 de juliol de 2020, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual s'estén la col·laboració social a la presentació telemàtica de la sol·licitud d'inscripció d'operadors en el Registre especial d'operadors d'embarcacions pneumàtiques i semirígides d'alta velocitat i de la sol·licitud d'autorització d'ús d'embarcació pneumàtica i semirígida d'alta velocitat i s'aprova el document normalitzat per acreditar la representació per a la seva presentació per via telemàtica en nom de tercers.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

  • Ordre PCM/679/2020, de 23 de juliol, per la qual es publica l'Acord de Consell de Ministres de 21 de juliol de 2020, pel qual s'estableix el funcionament del Fons de suport a la solvència d'empreses estratègiques.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid