Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 25 de juliol de 2020, Sup. 202

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Conflicte positiu de competència núm 2890-2020, promogut per la Generalitat de Catalunya davant el Govern de la Nació, en relació amb el requeriment de 3 de març de 2020, formulat per la directora de Competència de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

MINISTERI D'HISENDA

  • Resolució de 24 de juliol de 2020, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA

  • Ordre TMA/692/2020, de 15 de juliol, per la qual s'aproven normes tècniques aplicables al subministrament de combustible a aeronaus d'aviació civil.

  • Ordre TMA/693/2020, de 21 de juliol, per la qual es modifiquen temporalment les obligacions de servei públic establertes en l'Acord de Consell de Ministres de 5 d'octubre de 2018, pel qual es declaren obligacions de servei públic en les rutes aèries Melilla/Almeria, Melilla/Granada i Melilla/Sevilla.

COMISSIÓ NACIONAL DELS MERCATS I LA COMPETÈNCIA

  • Circular 6/2020, de 22 de juliol, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, per la qual s'estableix la metodologia per al càlcul dels peatges de transport, xarxes locals i regasificació de gas natural.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid