Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 27 de juliol de 2020, Sup. 203

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

  • Ordre APA/698/2020, de 21 de juliol, per la qual s'actualitza l'annex del Reial decret 558/2001, de 25 de maig, pel qual es regula el reconeixement oficial de les organitzacions o associacions de criadors de gossos de raça pura, i es modifica l'Annex I del Reial decret 45/2019, de 8 de febrer, pel qual s'estableixen les normes zootècniques aplicables als animals reproductors de raça pura, porcins reproductors híbrids i el seu material reproductiu, s'actualitza el Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes, i es modifiquen els reials decrets 558/2001, de 25 de maig; 1316/1992, de 30 d'octubre; 1438/1992, de 27 de novembre; i 1625/2011, de 14 de novembre.

MINISTERI D'AFERS ECONÒMICS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL

  • Ordre ETD/699/2020, de 24 de juliol, de regulació del crèdit renovable i per la qual es modifica l'Ordre ECO/697/2004, d'11 de març, sobre la Central d'Informació de Riscos, l'Ordre EHA/1718/2010, d'11 de juny, de regulació i control de la publicitat dels serveis i productes bancaris, i l'Ordre EHA/2899/2011, de 28 d'octubre, de transparència i protecció del client de serveis bancaris.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid