Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 30 de juliol de 2020, Sup. 206

I. Disposicions generals

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE DEMOGRÀFIC

  • Resolució de 14 de juliol de 2020, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual s'aproven els preus de referència per calcular el valor de l'extracció de gas, petroli i condensats corresponents a el primer semestre de l'any 2020.

MINISTERI DE SANITAT

  • Resolució de 24 de juliol de 2020, de la Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació, relativa als controls sanitaris a realitzar en els punts d'entrada d'Espanya i es deroga la Resolució de 29 de juny de 2020.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

  • Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social.

  • Decret llei 22/2020, de 2 de juny, pel qual es determinen els òrgans competents per tramitar les sancions per incompliments de la normativa reguladora de l'estat d'alarma denunciats pels diferents cossos policials.

  • Decret llei 23/2020, de 9 de juny, de mesures urgents en matèria tributària.

  • Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu.

  • Decret llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa.

  • Correcció d'errades al Decret llei 19/2020, de 19 de maig, de mesures complementàries en matèria social i sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19.

COMUNITAT AUTÒNOMA D'EXTREMADURA

  • Correcció d'errors del Decret llei 12/2020, de 19 de juny, de mesures extraordinàries i urgents per a la reactivació de l'activitat econòmica i social a la Comunitat Autònoma d'Extremadura en el procés cap a la "Nova Normalitat".

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid