Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 31 de juliol de 2020, Sup. 207

I. Disposicions generals

MINISTERI DE L'INTERIOR

  • Ordre INT/734/2020, de 30 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de països tercers a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CANTÀBRIA

COMUNITAT AUTÒNOMA D'EXTREMADURA

  • Correcció d'errors del Decret llei 12/2020, de 19 de juny, de mesures extraordinàries i urgents per a la reactivació de l'activitat econòmica i social a la Comunitat Autònoma d'Extremadura en el procés cap a la "nova normalitat".

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid