Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 3 de agost de 2020, Sup. 209

I. Disposicions generals

PRESIDÈNCIA DEL GOVERN

MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

  • Reial decret 703/2020, de 28 de juliol, pel qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la paralització temporal de l'activitat pesquera per poder fer front a l'impacte econòmic i social derivat de la pandèmia de la COVID-19, es convoquen aquests ajuts per al primer tram de l'exercici 2020 i es modifiquen diferents reials decrets relatius a la regulació de les organitzacions professionals en el sector de la pesca i l'aqüicultura i per a l'exercici de la pesca recreativa.

MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució de 28 de juliol de 2020, de la Secretaria d'Estat de Política Territorial i Funció Pública, per la qual s'aprova el format del document registral M4R, del Registre central de personal.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid