Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 5 de agost de 2020, Sup. 211

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial decret llei 27/2020, de 4 d'agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les entitats locals.

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

MINISTERI DE DEFENSA

  • Reial decret 725/2020, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament del Reial i Militar Orde de Sant Hermenegild.

MINISTERI DE L'INTERIOR

  • Reial decret 726/2020, de 4 d'agost, pel qual es modifica el Reglament d'armes, aprovat pel Reial decret 137/1993, de 29 de gener.

MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA

  • Resolució de 21 de juliol de 2020, de l'Autoritat Portuària de Castelló, per la qual es modifica la de 7 de març de 2011, per la qual es crea i es regula el Registre electrònic de l'entitat.

  • Resolució de 21 de juliol de 2020, de l'Autoritat Portuària de Castelló, per la qual es modifica la de 7 de març de 2011, per la qual es crea i es regula la seu electrònica de l'entitat.

MINISTERI D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I FUNCIÓ PÚBLICA

MINISTERI D'AFERS ECONÒMICS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL

  • Resolució de 4 d'agost de 2020, de la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional, per la qual s'actualitza l'annex 1 inclòs en la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 18 de maig de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima parcialment el recurs contenciós administratiu 1/265/2018, interposat per l'advocat de l'Estat contra l'Ordre IET/980/2016, de 16 de juny, per la qual s'estableix la retribució de les empreses de distribució d'energia elèctrica per a l'any 2016.

  • Sentència de 29 de juny de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima parcialment el recurs contenciós administratiu 1/264/2018, interposat per l'Administració de l'Estat contra l'Ordre IET/981/2016, de 15 de juny, per la qual s'estableix la retribució de les empreses titulars d'instal·lacions de transport d'energia elèctrica per a l'any 2016.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid