Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 14 de agost de 2020, Sup. 219

I. Disposicions generals

COMUNITAT FORAL DE NAVARRA

  • Llei foral 12/2020, d'1 de juliol, de concessió de crèdit extraordinari per a la concessió d'una subvenció directa al Col·legi d'Advocats de Pamplona per al finançament de la pàgina web especialitzada en dret penitenciari.

  • Llei foral 13/2020, d'1 de juliol, de concessió, regulació i distribució d'un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros, amb càrrec al Fons de participació de les hisendes locals de Navarra, per cobrir les necessitats de les entitats locals derivades de l'adopció de mesures de caràcter extraordinari i urgent per motius de salut pública motivades per la COVID-19.

  • Decret llei foral 6/2020, de 17 de juny, pel qual s'aproven mesures urgents per respondre a l'impacte generat per la crisi sanitària del coronavirus (COVID-19).

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid