Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 15 de agost de 2020, Sup. 220

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Acord sobre un espai aeri comú entre la Unió Europea i els seus estats membres, d'una banda, i Geòrgia, de l'altra, fet a Brussel·les el 2 de desembre de 2010.

  • Protocol pel qual es modifica l'Acord sobre un espai aeri comú entre la Unió Europea i els seus estats membres, d'una banda, i Geòrgia, de l'altra, per tenir en compte l'adhesió a la Unió Europea de la República de Croàcia, fet a Brussel·les el 26 de novembre de 2014.

COMUNITAT AUTÒNOMA DEL PAÍS BASC

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

  • Llei 9/2020, del 31 de juliol, de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, i de la Llei 15/2009, de mediació en l'àmbit del dret privat.

  • Llei 10/2020, del 31 de juliol, de modificació de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència, amb relació a l'exempció de copagament als menors orfes tutelats per la Generalitat.

COMUNITAT AUTÒNOMA D'EXTREMADURA

  • Decret llei 13/2020, de 22 de juliol, pel qual es modifica la Llei 7/2011, de 23 de març, de salut pública d'Extremadura, en relació amb el règim sancionador per l'incompliment de les mesures de salut pública adoptades com a conseqüència de les crisis sanitàries ocasionades per la COVID-19 o altres epidèmies.

  • Decret llei 14/2020, de 22 de juliol, de mesures per a l'activació de la demanda a la Comunitat Autònoma d'Extremadura després de la crisi sanitària.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid