Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 9 de setembre de 2020, Sup. 241

I. Disposicions generals

MINISTERI DE L'INTERIOR

  • Ordre INT/826/2020, de 3 de setembre, per la qual es modifiquen, pel que fa a terminis d'adequació de mesures de seguretat electrònica, l'Ordre INT/314/2011, d'1 de febrer, sobre empreses de seguretat privada, l'Ordre INT/316/2011, d'1 de febrer, sobre funcionament dels sistemes d'alarma en l'àmbit de la seguretat privada, i l'Ordre INT/317/2011, d'1 de febrer, sobre mesures de seguretat privada.

MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

  • Reial decret 810/2020, de 8 de setembre, pel qual es modifiquen el Reial decret 146/2019, de 15 de març, pel qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions a entitats de dones rurals d'àmbit nacional per a la realització d'activitats d'interès especial per impulsar el paper de les dones en el desenvolupament rural, el Reial decret 347/2019, de 17 de maig, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a programes pluriregionals de formació adreçats als professionals del medi rural, i les ordres d'1 d'abril i 19 de setembre de 2019, per les quals es convoquen les subvencions respectives per als exercicis 2019 i 2020.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid