Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 10 de setembre de 2020, Sup. 242

I. Disposicions generals

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

  • Ordre PCM/831/2020, de 7 de setembre, per la qual es modifica l'annex I del Reial decret 20/2017, de 20 de gener, sobre els vehicles al final de la seva vida útil.

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE DEMOGRÀFIC

  • Resolució de 2 de setembre de 2020, de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental, per la qual es modifica l'annex de l'Ordre TEC/351/2019, de 18 de març, per la qual s'aprova l'índex nacional de qualitat de l'aire.

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 24 de juny de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima el recurs interposat per Telefónica de España, SA, contra el Reial decret 1517/2018, de 28 de desembre, pel qual es modifica el Reglament sobre les condicions per a la prestació de serveis de comunicacions electròniques, el servei universal i la protecció dels usuaris, aprovat pel Reial decret 424/2005.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid