Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 15 de setembre de 2020, Sup. 246

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Objecció d'Espanya a la reserva i la declaració formulades per la República Libanesa al Conveni internacional per a la repressió del finançament del terrorisme, fet a Nova York el 9 de desembre de 1999.

  • Correcció d'errors a les esmenes a l'annex I de l'Acord sobre transports internacionals de mercaderies peribles i sobre vehicles especials utilitzats en aquests transports (ATP), adoptades a Ginebra el 13 d'octubre de 2017 i el 12 d'octubre de 2018.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid