Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 19 de setembre de 2020, Sup. 250

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Llei 3/2020, de 18 de setembre, de mesures processals i organitzatives per fer front a la COVID-19 en l'àmbit de l'Administració de justícia.

MINISTERI D'HISENDA

  • Resolució de 18 de setembre de 2020, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE DEMOGRÀFIC

  • Resolució de 10 de setembre de 2020, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es fixen els preus definitius del combustible gas natural del primer i segon semestre de 2019 a aplicar en la liquidació de cada grup generador en els sistemes elèctrics dels territoris no peninsulars per a aquest període.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid