Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 24 de setembre de 2020, Sup. 254

I. Disposicions generals

MINISTERI DE DEFENSA

MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA

  • Resolució de 23 de setembre de 2020, de la Direcció de l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària, d'extensió excepcional de la vigència dels títols habilitadors que preveu l'Ordre FOM/2872/2010, de 5 de novembre, de personal ferroviari, en virtut de la disposició addicional vint-i-unena de la Llei 38/2015, de 29 de setembre, del sector ferroviari, en la redacció que en fa la disposició final vuitena del Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid