Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 25 de setembre de 2020, Sup. 255

I. Disposicions generals

MINISTERI DE L'INTERIOR

  • Reial decret 837/2020, de 15 de setembre, pel qual s'aprova la Directriu bàsica de planificació de protecció civil davant emergències aeronàutiques d'aviació civil.

MINISTERI D'IGUALTAT

  • Reial decret 839/2020, de 15 de setembre, pel qual es regula la concessió directa d'una subvenció a l'Associació Nacional de Dones de la Pesca per fomentar la igualtat efectiva de tracte i oportunitats de dones i homes en el sector pesquer.

MINISTERI D'INCLUSIÓ, SEGURETAT SOCIAL I MIGRACIONS

  • Ordre ISM/888/2020, de 22 de setembre, per la qual es regula la modalitat de pagament a compte de les quotes de la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta, que preveu l'article 56.3 del Reglament general de recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 1415/2004, d'11 de juny, durant els anys 2020 i 2021.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid