Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 3 de octubre de 2020, Sup. 262

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Conveni entre la Universitat de Turku (Finlàndia) i l'Institut d'Astrofísica de Canàries, per a l'operació del Telescopi Òptic Nòrdic a l'Observatori del Roque de los Muchachos, La Palma, signat el 18 de juny de 2020.

  • Esmena adoptada a Ginebra el 18 d'octubre de 2017 al paràgraf 1 de l'article 14 de l'Acord europeu sobre treball de les tripulacions dels vehicles que efectuïn transports internacionals per carretera (AETR), fet a Ginebra l'1 de juliol de 1970.

  • Esmenes al Conveni internacional per al control i la gestió de l'aigua de llast i els sediments dels vaixells, 2004, adoptades a Londres el 13 d'abril de 2018 mitjançant la Resolució MEPC.296(72).

  • Esmenes al Conveni internacional per al control i la gestió de l'aigua de llast i els sediments dels vaixells, 2004, adoptades a Londres el 13 d'abril de 2018 mitjançant la Resolució MEPC.297(72).

  • Esmenes al Conveni internacional per al control i la gestió de l'aigua de llast i els sediments dels vaixells, 2004, adoptades a Londres el 13 d'abril de 2018 mitjançant la Resolució MEPC.299(72).

  • Codi per a l'aprovació dels sistemes de gestió de l'aigua de llast (codi BWMS), adoptat a Londres el 13 d'abril de 2018 mitjançant la Resolució MEPC.300(72).

MINISTERI D'HISENDA

  • Resolució de 2 d'octubre de 2020, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del Monopoli.

MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA

  • Ordre TMA/930/2020, de 29 de setembre, per la qual es modifica l'Ordre TMA/336/2020, de 9 d'abril, per la qual s'incorporen, se substitueixen i es modifiquen sengles programes d'ajuda del Pla estatal d'habitatge 2018-2021, en compliment del que disposen els articles 10, 11 i 12 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid