Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 12 de octubre de 2020, Sup. 270

I. Disposicions generals

COMISSIÓ NACIONAL DEL MERCAT DE VALORS

  • Circular 1/2020, de 6 d'octubre, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, per la qual es modifiquen la Circular 5/2013, de 12 de juny, que estableix els models d'informe anual de govern corporatiu de les societats anònimes cotitzades, de les caixes d'estalvis i d'altres entitats que emetin valors admesos a negociació en mercats oficials de valors, i la Circular 4/2013, de 12 de juny, que estableix els models d'informe anual de remuneracions dels consellers de societats anònimes cotitzades i dels membres del consell d'administració i de la comissió de control de les caixes d'estalvis que emetin valors admesos a negociació en mercats oficials de valors.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid