Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 14 de octubre de 2020, Sup. 272

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Correcció d'errors del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

  • Reial decret 901/2020, de 13 d'octubre, pel qual es regulen els plans d'igualtat i el seu registre i es modifica el Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball.

  • Reial decret 902/2020, de 13 d'octubre, d'igualtat retributiva entre dones i homes.

  • Reial decret 903/2020, de 13 d'octubre, pel qual es modifica, per a la Taula Delegada de la Taula General de Negociació de l'Administració General de l'Estat del Ministeri de Defensa, el Reial decret 187/2008, de 8 de febrer, pel qual s'estableix el procediment d'integració en la condició de personal estatutari del personal laboral de la Xarxa Hospitalària de la Defensa.

  • Correcció d'errors del Reial decret 900/2020, de 9 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per respondre davant situacions de risc especial per la transmissió no controlada d'infeccions causades pel SARS-CoV-2.

MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Reial decret 904/2020, de 13 d'octubre, pel qual es declara l'aplicació de les mesures que preveu l'article 9 del Reial decret llei 11/2019, de 20 de setembre, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats per temporals i altres situacions catastròfiques, a situacions catastròfiques esdevingudes fins al 31 de març de 2020.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid