Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 15 de octubre de 2020, Sup. 273

I. Disposicions generals

MINISTERI D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

  • Ordre EFP/953/2020, de 12 d'octubre, per la qual s'actualitzen, d'acord amb el Reial decret 817/2014, de 26 de setembre, determinades qualificacions professionals de la família professional maritimopesquera, que recull el Catàleg nacional de qualificacions professionals i establertes per un reial decret, i es modifiquen parcialment determinades qualificacions professionals de la mateixa família professional.

  • Ordre EFP/954/2020, de 12 d'octubre, per la qual s'actualitzen, d'acord amb el Reial decret 817/2014, de 26 de setembre, determinades qualificacions professionals de la família professional química, que recull el Catàleg nacional de qualificacions professionals, establertes per reials decrets de qualificacions professionals.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid