Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 19 de octubre de 2020, Sup. 276

I. Disposicions generals

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE DEMOGRÀFIC

  • Resolució de 13 d'octubre de 2020, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publiquen els nous preus de venda, abans d'impostos, dels gasos liquats del petroli per canalització.

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 27 de juliol de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que declara estimar parcialment el recurs contenciós administratiu 268/2018 contra el Reial decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20).

  • Interlocutòria de 23 de setembre de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que rectifica l'error material advertit en la part dispositiva de la sentència de 27 de juliol de 2020, dictada en el recurs 001/0268/2018, en el sentit que on diu, en l'apartat segon de la sentència, «Declarar nul l'article 3.» ha de dir «Declarar nul l'article 6, apartat 3.».

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid