Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 2 de novembre de 2020, Sup. 289

I. Disposicions generals

MINISTERI DE TREBALL I ECONOMIA SOCIAL

  • Resolució de 26 d'octubre de 2020, de la Secretaria d'Estat d'Ocupació i Economia Social, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 20 d'octubre de 2020, pel qual s'aprova el Pla anual de política d'ocupació per a 2020, segons el que estableix l'article 11.2 del text refós de la Llei d'ocupació, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d'octubre.

  • Resolució de 28 d'octubre de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es publica la relació de festes laborals per a l'any 2021.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid