Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 3 de novembre de 2020, Sup. 290

I. Disposicions generals

MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA

  • Ordre TMA/1017/2020, de 23 d'octubre, per la qual es determinen, per a l'any 2019, els costos tipus aplicables als costos subvencionables que regula el Reial decret 147/2019, de 15 de març, sobre compensació al transport marítim i aeri de mercaderies no incloses a l'annex I del Tractat de funcionament de la Unió Europea, amb origen o destinació a les illes Canàries.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid