Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 18 de novembre de 2020, Sup. 303

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària.

MINISTERI D'IGUALTAT

  • Reial decret 1022/2020, de 17 de novembre, pel qual es regula la concessió directa d'una subvenció a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per al foment de les polítiques públiques en matèria d'igualtat en l'àmbit local.

  • Reial decret 1023/2020, de 17 de novembre, pel qual s'actualitzen les quanties, els criteris i el procediment de distribució de les transferències per al desenvolupament de competències noves o ampliades reservades a les entitats locals en el Pacte d'Estat en matèria de violència de gènere.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

  • Decret llei 34/2020, de 20 d'octubre, de mesures urgents de suport a l'activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats.

  • Decret llei 35/2020, de 20 d'octubre, de modificació del Decret llei 19/2020, de 19 de maig, i del Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, en matèria d'adopció de mesures socials i sanitàries per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19.

  • Correcció d'errades al Decret llei 33/2020, de 30 de setembre, de mesures urgents en l'àmbit de l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica i de l'impost sobre les estades en establiments turístics, i en l'àmbit pressupostari i administratiu.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid