Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 24 de novembre de 2020, Sup. 308

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Instrument de ratificació de l'Acord de seguretat entre el Regne d'Espanya, la República Francesa, la República Italiana, el Regne dels Països Baixos i la República Portuguesa relatiu a la protecció d'informació classificada de la Força de Gendarmeria Europea (EUROGENDFOR), fet a Roma el 3 de febrer de 2017.

CORTS GENERALS

  • Resolució de 15 d'octubre de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 31/2020, de 29 de setembre, pel qual s'adopten mesures urgents en l'àmbit de l'educació no universitària.

  • Resolució de 19 de novembre de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 32/2020, de 3 de novembre, pel qual s'aproven mesures socials complementàries per a la protecció per desocupació i de suport al sector cultural.

  • Resolució de 19 de novembre de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 33/2020, de 3 de novembre, pel qual s'adopten mesures urgents de suport a entitats del tercer sector d'acció social d'àmbit estatal.

MINISTERI D'HISENDA

  • Ordre HAC/1089/2020, de 27 d'octubre, per la qual es modifica l'Ordre HFP/417/2017, de 12 de maig, per la qual es regulen les especificacions normatives i tècniques que desenvolupen la gestió dels llibres registre de l'impost sobre el valor afegit a través de la seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària que estableix l'article 62.6 del Reglament de l'impost sobre el valor afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre, i es modifica altra normativa tributària.

MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA

  • Ordre TMA/1090/2020, de 19 de novembre, per la qual es modifiquen temporalment les obligacions de servei públic que estableix l'Acord del Consell de Ministres de 27 de juliol de 2018, pel qual es declaren obligacions de servei públic a la ruta aèria Menorca-Madrid.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid