Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 25 de novembre de 2020, Sup. 309

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Acord administratiu estàndard relatiu al Fons conjunt per a l'Agenda 2030: suport estratègic integrat per a la promoció dels ODS, fons fiduciari d'associats múltiples pel qual es preveu la gestió mediada dels fons, fet a Nova York el 16 d'abril de 2018.

MINISTERI D'HISENDA

  • Ordre HAC/1097/2020, de 24 de novembre, per la qual es determina la quantia de la distribució definitiva entre les comunitats autònomes de règim comú dels recursos que preveu la lletra d) de l'apartat 2 de l'article 2 del Reial decret llei 22/2020, de 16 de juny, pel qual es regula la creació del Fons COVID-19 i s'estableixen les regles relatives a la distribució i al lliurament.

  • Ordre HAC/1098/2020, de 24 de novembre, per la qual es determina la quantia de la distribució definitiva entre les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla dels recursos que preveu la lletra b) de l'apartat 2 de l'article 2 del Reial decret llei 22/2020, de 16 de juny, pel qual es regula la creació del Fons COVID-19 i s'estableixen les regles relatives a la distribució i al lliurament.

MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Reial decret 1041/2020, de 24 de novembre, pel qual es modifiquen el Reial decret 139/2020, de 28 de gener, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials, i el Reial decret 735/2020, de 4 d'agost, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri de Sanitat, i es modifica el Reial decret 139/2020, de 28 de gener, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials.

MINISTERI DE DRETS SOCIALS I AGENDA 2030

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid