Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 14 de desembre de 2020, Sup. 325

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució de 4 de desembre de 2020, de la Secretaria d'Estat de Política Territorial i Funció Pública, per la qual s'estableix, a l'efecte del còmput de terminis, el calendari de dies inhàbils en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat per a l'any 2021.

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE DEMOGRÀFIC

  • Resolució de 9 de desembre de 2020, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publiquen els nous preus de venda, abans d'impostos, dels gasos liquats del petroli per canalització.

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 12 de novembre de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima el recurs contenciós administratiu contra els paràgrafs segon i tercer del punt tercer de la part dispositiva de l'Acord del Consell de Ministres d'1 de febrer de 2019, pel qual s'amplien els límits del Parc Nacional Maritimoterrestre de l'Arxipèlag de Cabrera per incorporar-hi espais marins adjacents a aquest.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid