Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 17 de desembre de 2020, Sup. 328

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Llei orgànica 2/2020, de 16 de desembre, de modificació del Codi penal per a l'erradicació de l'esterilització forçada o no consentida de persones amb discapacitat incapacitades judicialment.

  • Llei 8/2020, de 16 de desembre, per la qual s'adopten determinades mesures urgents en matèria d'agricultura i alimentació.

  • Llei 9/2020, de 16 de desembre, per la qual es modifica la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle, per intensificar les reduccions d'emissions de manera eficaç en relació amb els costos.

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Acord especial multilateral RID 8/2020 en virtut de la secció 1.5.1 del RID, relatiu a la inspecció periòdica i l'assaig de recipients de pressió per al transport de gasos de la classe 2, fet a Madrid l'1 de desembre de 2020.

MINISTERI DE L'INTERIOR

  • Resolució de 16 de desembre de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 15 de desembre de 2020, pel qual s'aprova el Pla estatal general d'emergències de protecció civil.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

  • Reial decret 1106/2020, de 15 de desembre, pel qual es regula l'Estatut dels consumidors electrointensius.

  • Reial decret 1107/2020, de 15 de desembre, pel qual es regula la concessió directa d'una subvenció a l'Ajuntament de Sevilla per al finançament de les actuacions necessàries per a l'exhumació de restes de persones desaparegudes víctimes de la Guerra Civil Espanyola i de la dictadura franquista, a la fossa de Pico Reja, al cementiri de San Fernando, de Sevilla.

MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Reial decret 1055/2020, d'1 de desembre, pel qual es crea la Magistratura d'Enllaç davant les autoritats competents corresponents del Regne de Bèlgica, amb acreditació al Regne dels Països Baixos i al Gran Ducat de Luxemburg, i se suprimeix la Magistratura d'Enllaç davant les autoritats competents corresponents de la República Italiana.

MINISTERI DE DRETS SOCIALS I AGENDA 2030

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid