Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 19 de desembre de 2020, Sup. 330

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Addenda número 1 a l'Acord administratiu estàndard entre el Govern del Regne d'Espanya i l'Oficina dels Fons Fiduciaris d'Associats Múltiples (OFFAM) del Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD), fet a Nova York, el 4 de desembre de 2020.

MINISTERI D'HISENDA

  • Resolució de 16 de desembre de 2020, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 9 de desembre de 2020, pel qual s'amplia el termini d'aplicació del règim transitori d'aplicació del control financer permanent, com a única modalitat de control, per al reconeixement del dret i de l'obligació dels expedients de la prestació no contributiva de l'ingrés mínim vital.

  • Resolució de 18 de desembre de 2020, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea de la Península i les Balears.

MINISTERI DE TREBALL I ECONOMIA SOCIAL

  • Correcció d'errors del Reial decret 901/2020, de 13 d'octubre, pel qual es regulen els plans d'igualtat i el seu registre i es modifica el Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball.

MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I FUNCIÓ PÚBLICA

MINISTERI DE CULTURA I ESPORT

  • Correcció d'errors del Reial decret 1090/2020, de 9 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 1084/2015, de 4 de desembre, pel qual es desplega la Llei 55/2007, de 28 de desembre, del cinema.

MINISTERI D'INCLUSIÓ, SEGURETAT SOCIAL I MIGRACIONS

  • Resolució de 9 de desembre de 2020, de la Tresoreria General de la Seguretat Social, per la qual s'autoritza a diferir el pagament de les quotes resultants de la regularització definitiva de la cotització dels professionals taurins corresponents a l'any 2019.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid