Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 26 de desembre de 2020, Sup. 337

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

  • Ordre APA/1251/2020, de 21 de desembre, per la qual s'estableixen mesures específiques de protecció en relació amb la llengua blava.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

  • Resolució de 15 de desembre de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 2 de desembre de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es modifica la de 17 de febrer de 2020, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del padró municipal.

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE DEMOGRÀFIC

  • Ordre TED/1252/2020, de 21 de desembre, per la qual s'autoritza un transvasament des dels embassaments d'Entrepeñas-Buendía, a través de l'aqüeducte Tajo-Segura, de 17 hm³ per al mes de desembre de 2020.

MINISTERI DE SANITAT

  • Resolució d'11 de desembre de 2020, de la Direcció General de Salut Pública, per la qual es modifiquen els annexos I i II de l'Ordre del Ministeri de Sanitat i Consum, de 20 de gener de 1994, per la qual es fixen modalitats de control sanitari de productes de comerç exterior destinats a ús i consum humà i els recintes duaners habilitats per a la seva realització.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

  • Decret llei 13/2020, de 23 de novembre, pel qual s'estableixen mesures urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la COVID-19 en l'àmbit dels contractes de concessió de serveis de transport públic regular de persones per carretera d'ús general.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid