Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 1 de gener de 2021, Sup. 1

I. Disposicions generals

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

  • Ordre PCM/1295/2020, de 30 de desembre, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 29 de desembre de 2020, pel qual es prorroga l'Acord de 22 de desembre de 2020, pel qual s'estableixen mesures excepcionals per limitar la propagació i el contagi per la COVID-19, mitjançant la limitació dels vols directes i els vaixells de passatge entre el Regne Unit i els aeroports i ports espanyols.

MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució de 29 de desembre de 2020, de la Secretaria General de Funció Pública, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 9 de desembre de 2020, pel qual s'aprova el III Pla per a la igualtat de gènere en l'Administració General de l'Estat i en els organismes públics vinculats o dependents d'aquesta.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid