Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 19 de gener de 2021, Sup. 16

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA

  • Resolució de 13 de gener de 2021, de la Secretaria d'Estat d'Hisenda, per la qual es dicten instruccions per a la implantació d'un nou model de gestió informàtica als tribunals economicoadministratius i a la Direcció General de Tributs amb la col·laboració de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i es regulen vies estables de col·laboració en matèria d'intercanvi d'informació.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

  • Decret llei 45/2020, de 17 de novembre, sobre l'habilitació transitòria i extraordinària per continuar la prestació del servei d'inspecció tècnica de vehicles.

  • Decret llei 46/2020, de 24 de novembre, de mesures urgents de caràcter administratiu, tributari i de control financer.

  • Decret llei 47/2020, de 24 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils, de mesures en el sector de les cooperatives i de modificació del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, i del Decret llei 42/2020, de 10 de novembre, de mesures urgents de suport a entitats del tercer sector social.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid