Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 20 de gener de 2021, Sup. 17

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial decret llei 1/2021, de 19 de gener, de protecció dels consumidors i usuaris davant situacions de vulnerabilitat social i econòmica.

MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

  • Reial decret 24/2021, de 19 de gener, pel qual es modifiquen el Reial decret 319/2015, de 24 d'abril, sobre declaracions obligatòries a efectuar per primers compradors i productors de llet i productes lactis de vaca, ovella i cabra, i el Reial decret 153/2016, de 15 d'abril, sobre declaracions obligatòries a efectuar pels fabricants de llet líquida envasada de vaca.

  • Ordre APA/19/2021, de 18 de gener, per la qual es modifica l'Ordre APA/2442/2006, de 27 de juliol, per la qual s'estableixen mesures específiques de protecció en relació amb la influença aviària.

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE DEMOGRÀFIC

  • Reial decret 27/2021, de 19 de gener, pel qual es modifiquen el Reial decret 106/2008, d'1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus, i el Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics.

COMUNITAT AUTÒNOMA D'ANDALUSIA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid