Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 22 de gener de 2021, Sup. 19

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Entrada en vigor de l'Acord marc de cofinançament entre el Regne d'Espanya i el Banc Internacional de Reconstrucció i Foment i l'Associació Internacional de Foment, fet a Washington el 23 de gener de 2019.

MINISTERI DE L'INTERIOR

MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Reial decret 25/2021, de 19 de gener, d'ampliació dels mitjans patrimonials adscrits a les funcions i als serveis de l'Administració de l'Estat traspassats a la Comunitat Valenciana pel Reial decret 2365/1984, de 8 de febrer, en matèria de conservació de la natura.

  • Reial decret 26/2021, de 19 de gener, d'ampliació dels mitjans patrimonials adscrits als serveis traspassats a la Comunitat Valenciana pel Reial decret 1720/1984, de 18 de juliol, en matèria de patrimoni arquitectònic, control de la qualitat d'edificació i habitatge.

MINISTERI D'AFERS ECONÒMICS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL

MINISTERI D'UNIVERSITATS

  • Resolució de 14 de gener de 2021, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 12 de gener de 2021, pel qual s'estableix el caràcter oficial de determinats títols de màster i la seva inscripció en el Registre d'universitats, centres i títols.

  • Resolució de 14 de gener de 2021, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 12 de gener de 2021, pel qual s'estableix el caràcter oficial de determinats títols de doctor i la seva inscripció en el Registre d'universitats, centres i títols.

  • Resolució de 14 de gener de 2021, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 12 de gener de 2021, pel qual s'estableix el caràcter oficial de determinats títols de grau i la seva inscripció en el Registre d'universitats, centres i títols.

COMISSIÓ NACIONAL DELS MERCATS I LA COMPETÈNCIA

  • Circular 1/2021, de 20 de gener, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, per la qual s'estableixen la metodologia i les condicions de l'accés i de la connexió a les xarxes de transport i distribució de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica.

COMUNITAT AUTÒNOMA DEL PRINCIPAT D'ASTÚRIES

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

COMUNITAT DE CASTELLA I LLEÓ

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid