Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 23 de gener de 2021, Sup. 20

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Esmenes de 2016 al Conveni internacional per a la seguretat de la vida humana al mar, 1974, adoptades a Londres el 25 de novembre de 2016 mitjançant la Resolució MSC.409(97).

  • Esmenes de 2017 al Conveni internacional per a la seguretat de la vida humana al mar, 1974, adoptades a Londres el 15 de juny de 2017 mitjançant la Resolució MSC.421(98).

  • Esmenes de 2018 al Conveni internacional per a la seguretat de la vida humana al mar, 1974, adoptades a Londres el 24 de maig de 2018 mitjançant la Resolució MSC.436(99).

  • Correcció d'errors de les Esmenes de 2016 als capítols II-2 i III del Conveni internacional per a la seguretat de la vida humana al mar, 1974, adoptades a Londres el 19 de maig de 2016 mitjançant la Resolució MSC.404(96).

MINISTERI D'HISENDA

  • Resolució de 22 de gener de 2021, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

  • Correcció d'errors del Reial decret 1085/2020, de 9 de desembre, pel qual s'estableixen convalidacions de mòduls professionals dels títols de formació professional del sistema educatiu espanyol i les mesures per a la seva aplicació, i es modifica el Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu.

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 19 de febrer de 2020, de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, en el recurs de cassació núm. 1/169/2018, interposat per la Federació Estatal de Serveis, Mobilitat i Consum de la UGT contra la sentència dictada el 17 de maig de 2018 per la Sala Social de l'Audiència Nacional (proc. 50/2018) contra Sintax Logística, SA, i d'altres sobre impugnació de conveni.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid